KLTV... Sinds 1953

Het is alweer ruim 60 jaar geleden dat de Katwijkse Lawn Tennisvereniging werd opgericht. In het voorjaar van 1953 werd het eerste tennispark van Katwijk geopend onder de naam ‘Duinlust’ en was gevestigd op de plek waar nu LTC Zee en Duin huist. Destijds was tennis nog een ware elitesport en er waren dan ook  niet veel Katwijkers die tennisten.

KLTV werd opgericht o.l.v. voorzitter P. Fetter en de eerste Katwijkse Lawn Tennisvereniging was een feit!  In 1953 neemt KLTV al deel aan de landelijke competitiewedstrijden en promoveert het eerste team naar de derde klasse!.

Verhuizing naar ’t Heen

De banen werden gehuurd van de toenmalige pachter van het park ‘Duinlust’. Door een verschil van inzicht over het onderhoud en beheer van de tennisbanen is dhr. Jan Minnee de initiatiefnemer geweest om uit te kijken naar een andere locatie. Daarom werd er tijdens een ledenvergadering besloten de huur op te zeggen, waarop meer dan honderd leden verhuisden naar een (tijdelijk) onderkomen aan de Ambachtsweg. De achterblijvers richtten in 1976 een nieuwe tennisvereniging op: LTC Zee en Duin.

De gemeente Katwijk beschikte inmiddels over meer ruimte voor de aanleg van tennisbanen, dus niets stond KLTV in de weg om zich op die locatie te huisvesten met vier gravelbanen. De belangstelling onder de Katwijkers voor de tennissport was inmiddels flink toegenomen en al snel bleek dat deze locatie te klein was voor de ruim 400 leden die al lid van de club waren. Vele onderhandelingen met de gemeente volgden voor de plannen van een nieuw op te zetten tennispark.

Opening tennispark De Krom

In augustus 1981 konden de banen op het park worden bespeeld en de inmiddels 500 leden tellende vereniging maakte dankbaar gebruik van de maar liefst acht nieuw aangelegde banen! De tennissport kwam in een groeiende belangstelling waardoor het ledenaantal snel steeg. De officiële opening van het huidige tennispark werd uitgesteld tot het hele complex klaar was en vond plaats op 6 november 1981. Omdat de tennisbanen waren uitgevoerd in een kunststof welke niet voldoende bestendig was tegen de wisselende weersinvloeden en daardoor slecht bespeelbaar waren, verloor de club destijds veel leden.

Een fraai tennispark

KLTV maakte een moeilijke periode door. Pas in 1992 konden dankzij een reddingsplan nieuwe banen worden aangelegd, maar nu voorzien van…… gravel! Daardoor groeide de club naar het maximale ledenaantal van 800! Door de uitbreiding van drie jaar geleden en de aanleg van maar liefst 7 smash-court banen welke ook in de winter goed bespeelbaar zijn, kan KLTV trots zijn op het resultaat: een bijzonder fraai aangelegd tennispark, een schitterend en goed geoutilleerd clubhuis en een ledenaantal van ruim 1000 zomer- en 700 winterleden.

Will Tonus.