Agenda ALV 21 november 2019

Agenda algemene ledenvergadering van de “Katwijkse Lawn Tennisvereniging”

op donderdag 21 november 2019, aanvang 20.00 uur (stukken beschikbaar na inloggen op de website), voorafgegaan om 19:00 uur door de vergaderingen van de Stichting tot Exploitatie Tennispark de Krom en Stichting Horeca de Krom.

 1. Opening

 2. Binnengekomen post, mededelingen

 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van

 4. Jaarverslag secretaris

 5. Verslag Kascommissie: Liesbeth Hameetman, Mikel de Jong

 6. Benoeming nieuwe kascommissie

 7. Financieel verslag 2018/2019

 8. Verantwoording 2018/2019 en begroting 2019/2020

 9. Vaststellen contributies

 10. Verslagen commissies:

 • Competitie & Toernooien, Technische commissie

 • Evenementen

 • Jeugd

 • Sponsoring

 • Bar

 1. Pauze

 2. Bestuursverkiezing

 3. Rondvraag

 4. Afsluiting vergadering

 

Over de club overzicht