KLTV Tennis en het Coronavirus (update 29 april 2020)

Beste KLTV leden,

Op dinsdag 21 april werden nieuwe aankondigingen gedaan door de overheid in verband met het Corona virus. We hoopten natuurlijk allemaal dat de maatregelen versoepeld zouden worden en dat we weer mochten gaan tennissen, helaas was dit – voor niet iedereen - het geval. Gelukkig kunnen door de versoepeling onze jeugdleden wel weer de baan op.

Voor de seniorleden is het nog afwachten. Ondertussen zijn we als bestuur druk bezig om onze vereniging zoveel mogelijk “Corona proof” te maken, zodat, als we weer open mogen, we veilig en gezond de baan op kunnen, zonder dat we elkaar als leden in gevaar zouden kunnen brengen. Woensdag 20 mei volgt weer een aankondiging en we hopen dan op enige versoepeling ook voor de seniorleden.

Jeugdleden mogen weer tennissen

Super dat de jeugdleden weer mogen tennissen!

Marco en Tjeerd hebben de afgelopen dagen met de ouders van alle jeugdleden contact gehad en de lessen gaan deze week direct weer van start. Alle jeugdleden ontvingen hierover een mailbericht. Mocht u als ouder nog niet benaderd zijn, dan graag zo spoedig mogelijk contact opnemen met Tjeerd of Marco (Marco: 06-28845931 Tjeerd: 06-24203930).

Om genoeg lessen aan te kunnen aanbieden zullen er een aantal lessen in de vakantie(s) worden aangeboden en zullen er in de zomervakantie enkele inlooplessen worden georganiseerd. Dit allemaal ter compensatie van de gemiste lessen vanaf de “lockdown”.

De lessen aan de jeugdleden zullen worden gegeven volgens het protocol en de aanwijzingen die de trainers ontvingen van de KNLTB en zijn gebaseerd op de adviezen van de overheid en het RIVM. Dit betekent dat er een verschil zal zijn in de lessen omdat er onderscheid moet worden gemaakt tussen de kinderen tot en met 12 en kinderen van 13 tot 18 jaar. De te hanteren regels worden gemeld in de mail die hierover is gestuurd en kunt u ook terug vinden op de site van de KNLTB en Centercourt:

www.knltb.nl   of   www.centercourt.nl

Volwassenen mogen nog steeds niet op het park komen, dit betekent dat ouders niet tijdens de les mogen blijven kijken en de kinderen alleen mogen afzetten voor de les.

Verder zal de hoofdingang worden gebruikt als ingang voor de les en het hek bij baan 3 als uitgang na de les. Alle verdere maatregelen en regels zijn vermeld in het mailbericht dat naar de jeugdleden en/of hun ouders is verstuurd.

Vrij tennissen is helaas voor jeugdleden niet toegestaan. De gemeente heeft ons hierover geïnformeerd. Het aanbieden van sport aan jeugd dient (voorlopig) georganiseerd en onder toezicht plaats te vinden.

Zaterdag 9 mei “take a friend” voor jeugdleden

Om ook andere jeugd bij tennis te betrekken wordt er door de trainers op zaterdag 9 mei een “ Take a friend” of “Vriendjes en vriendinnetjes training” georganiseerd.

Van 10:00-11:00 uur voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar “Vriendjes en vriendinnetjes training”

Van 11:00-12:00 uur voor tieners van 13 tot 18 jaar “Take a friend”

Nadere informatie hierover volgt nog via Marco en Tjeerd.

Hoe nu verder?

Alle maatregelen die al golden blijven voorlopig in stand. Dit betekent dat het park voor alle seniorleden helaas blijft gesloten. We hopen natuurlijk wel dat dit zo snel mogelijk weer anders zal zijn. Uiteraard houden we de updates van de KNLTB nauwgezet in de gaten en denken we ook na over mogelijke scenario’s voor de seniorleden, zodat we snel kunnen anticiperen als er nieuwe richtlijnen komen. 

Voorjaarscompetitie wordt najaarscompetitie

De KNLTB heeft besloten om de voorjaarscompetitie te verplaatsen naar het najaar. We begrijpen dat hier veel vragen over zijn.

Op dit moment is de KNLTB bezig om een plan hiervoor op te stellen waarin zoveel mogelijk de vragen en/opmerkingen vanuit vereniging worden verwerken. Er is op dit moment nog geen enkele duidelijkheid over hoe het één en ander zal gaan verlopen. De KNLTB heeft toegezegd op korte termijn met de opzet hiervan te komen en tot die tijd is het wachten op verdere informatie.

De VCL van onze vereniging, Esther Donath, heeft inmiddels over dit onderwerp een mailbericht gestuurd aan alle captains van de teams die zich hebben ingeschreven voor de voorjaarscompetitie.

Open toernooien en ladder

De commissie van het 50 plus Open toernooi heeft helaas moeten besluiten het toernooi dit jaar niet te organiseren. Het is gezien de omstandigheden en de in acht te nemen maatregelen niet mogelijk om dit toernooi op een aantrekkelijke manier op te zetten.

De commissie van het Krom Open toernooi, de organisatie van onze laddercompetitie  en de organisatie van de jeugd open toernooien zijn op dit moment nog bezig met het onderzoeken naar mogelijkheden om, ondanks de te nemen maatregelen, aantrekkelijke toernooien op te zetten. Dit is een hele uitdaging. De mogelijkheid tot inschrijven voor het Krom Open toernooi is in ieder geval voorlopig opgeschort. Nadere informatie volgt nog.

Tot slot

Hartelijk dank voor al het begrip dat wij ontvingen de afgelopen periode. Het is fijn om te zien dat leden actief met ons mee willen denken zeker omdat het voor ons  iedere keer weer zoeken is naar mogelijkheden en oplossingen in deze nog steeds onwerkelijke situatie. 

Grote dank voor alle vrijwilligers die soms al ver zijn in de organisatie van evenementen of toernooien die door Corona niet door kunnen gaan. De teleurstelling van de annulering is dan groot. We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen.

Tot slot dank voor het team van het onderhoud. Het park ziet er schitterend uit en het is zo jammer dat we daar nu niet allemaal van kunnen genieten.

Met elkaar houden we vol, zodat we straks weer volop kunnen tennissen met elkaar!

Hartelijke groet,

 Bestuur KLTV

 

Over de club Overzicht