Bestuursupdate 09-05-2020

Beste leden,

Wat waren we blij dat afgelopen woensdag het bericht kwam dat alle leden weer vanaf maandag de baan op mogen, uiteraard binnen alle strikte richtlijnen van het RIVM en de KNLTB.

Maar dat betekent nog al wat, want pas vrijdagavond hebben we de richtlijnen en protocollen ontvangen van de KNLTB en proberen we met man en macht alles klaar te krijgen voor a.s. maandag. En daarbij hebben we alle hulp nodig. Van (jeugd)leden, vrijwilligers en ouders, om te zorgen dat we niet alleen volgende week weer kunnen tennissen, maar vooral daarna ook nog. We snappen dat iedereen staat te popelen om naar de baan te komen, maar als we dat niet op een of andere manier georganiseerd en gedisciplineerd doen, wordt onze blijdschap misschien van korte duur.

Komende weken mag er alleen binnen de strikte richtlijnen getennist worden en dat betekent dat we een oproep doen aan jullie geduld, discipline en verantwoordelijkheidsgevoel, om je daar strikt aan te houden. Alleen dan kunnen we hopen op nog meer ruimte om per 1 juni nog weer een stapje verder te komen naar een “normale” tennis situatie.

Lees dus goed de onderstaande richtlijnen en voorschriften die gelden als je naar ons, door het onderhoudsteam perfect geprepareerde, tennispark komt. Help elkaar en wijs elkaar op de richtlijnen, die in het begin best wennen zullen zijn. En ook de oproep elkaar aan te spreken, mocht dat nodig zijn. Jullie mogen van ons als bestuur verwachten dat we jullie zo goed mogelijk informeren, instrueren en faciliteren en van jullie verwachten we uiteraard dat jullie je verantwoordelijk gedragen om ons aller gezondheid te waarborgen.

Blijf ook de site van KLTV, maar ook de KNLTB volgen, want de richtlijnen zijn met grote spoed opgesteld en zullen ongetwijfeld nog de komende week gewijzigd, aangepast en wellicht verduidelijkt worden. Schroom ook niet om ons te bevragen, maar ook met tips te komen hoe het anders of beter kan. En als er leden zijn die ons nog de komende weken willen helpen met de ongetwijfeld extra taken die op ons afkomen, meld je dan bij de KLTV corona-coördinator Mikel de Jong.

Rest ons nog jullie bedanken voor alle steun en positieve bijdrages in de afgelopen weken. We hebben in jullie loyale leden en vrijwilligers en we hebben daarom geen enkele twijfel dat we dit samen gaan doen!

 We hopen jullie snel weer te zien op onze vereniging.

 Het bestuur

Over de club Overzicht