Corona Update 29 mei

Beste leden,

 Wat was het goed nieuws vorige week dat we nu ook gewoon weer lekker kunnen dubbelen!

Het was zeker te merken aan de drukte op het park. Het was geweldig om weer zoveel leden te zien tennissen.

En wat zou het dan fijn zijn om na een partijtje tennis ook gewoon weer even lekker op het terras of in het clubhuis te kunnen zitten met een lekker bakkie koffie, biertje of wijntje.

Helaas heeft de gemeente bepaald dat ons clubhuis en het terras nog niet open mogen. Ons clubhuis wordt gezien als een “sportkantine” en dat betekent dat (als alles goed gaat) we pas 1 juli a.s. het clubhuis en terras mogen openstellen. Voor ons als bestuur een enorme teleurstelling en voor jullie als leden zeer waarschijnlijk ook.

Des te meer omdat tennisverenigingen om ons heen, die hun clubhuis hebben verpacht aan een pachter, wel op 1 juni open mogen omdat dit wordt gezien als commerciële horeca.

Natuurlijk gunnen we dit deze verenigingen van harte, maar voor onze vereniging die draait op inzet vrijwilligers is dit een grote teleurstelling.

Er is de afgelopen twee weken dan ook druk gelobbyd bij de gemeente om toch open te kunnen gaan, maar helaas houdt de gemeente (vooralsnog) voet bij stuk. Ondanks dat zullen we blijven proberen bij de gemeente of we toch niet eerder open mogen. We houden jullie op de hoogte!

Heel veel tennisplezier!

 

Hieronder volgen nog een aantal belangrijke mededelingen, onder andere over de gevolgen voor de bardiensten. Lees deze goed. 

Alle informatie over maatregelen en richtlijnen kun je terug vinden op: www.knltb.nl en www.centercourt.nl

Zomerladder

Omdat veel toernooien deze zomer niet doorgaan wordt er deze zomer een laddercompetitie opgestart. Dus wil je deze zomer toch lekker een aantal partijen spelen geef je dan zeker op voor deze zomerladder. Inschrijven kan nog tot 5 juni a.s. via het inschrijfformulier dat je via de mail hebt ontvangen. In dit mailbericht staat ook alle verdere informatie. Je inschrijving kun je sturen naar: zomerladderkltv@gmail.com.

Reserveren

Het is en blijft verplicht om vooraf via de website een baan reserveren. Een handleiding hiervoor vind je terug op de website. Voorkom teleurstelling en ergernis door dit ook echt te doen en ga niet spelen op een baan die je niet gereserveerd hebt. Een reservering gaat namelijk altijd voor. 

Mocht je onverhoopt toch niet kunnen komen tennissen dan graag je reservering annuleren!

Terras

Het terras is afgezet met lint, dit is niet zonder reden, het terras mag namelijk tot 1 juli niet worden gebruikt (ook niet voor het nuttigen van eigen consumpties).Hierbij dan ook het verzoek dit echt niet te doen. De boetes bij controle zijn niet misselijk. We riskeren hier als vereniging een boete mee van € 4.000,00.

Bardiensten

De bardiensten tot 1 juli komen te vervallen. Je krijgt wel een herinnering per mail over je bardienst, maar als deze valt voor 1 juli hoef je dus niet te komen. Heb je je bardienst ingepland na 1 juli, houdt er dan rekening mee dat deze waarschijnlijk doorgaat.

We zijn als bestuur en barcommissie druk bezig met een plan voor de situatie rond de bardiensten. Door de plotselinge sluiting van het clubhuis en het niet doorgaan van toernooien en evenementen, is het aantal in te vullen bardiensten aanzienlijk verminderd en daarbij zijn ook alle bardiensten tot 1 juli komen te vervallen terwijl de bardiensten vanaf 1 juli waarschijnlijk wel door gaan. Dit alles leidt tot een onevenwichtige verdeling van bardiensten tussen de leden.

We proberen bij de invulling na 1 juli zoveel mogelijk rekening te houden met een eerlijke verdeling van de nog te draaien bardiensten. We realiseren ons dat we hierbij nooit iedereen tegemoet kunnen komen en we hopen dan ook op begrip en medewerking van de leden hiervoor. Nadere informatie volgt.

Over de club Overzicht