Bijzondere ALV 2 September

 

UITNODIDING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van KLTV u van harte uit tot het bijwonen van een bijzondere algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden:

Woensdag 2 september 2020 om 20:30 uur in het clubhuis van KLTV

Vooraf opgeven

In verband met de aanscherping van de Corona maatregelen, verzoeken wij u dringend om u vooraf op te geven voor deze ALV, dit kan middels het volgende mailadres:

bijzonderealv@kltv.nl

Bij een groot aantal aanmeldingen zal worden gekeken naar een passend alternatief. 

De agenda en uitnodiging kunt u vinden bij deze link

 

 

 

 

 

 

Toegang, stemrecht en besluitvorming

Alle leden hebben toegang tot de algemene leden vergadering, echter met uitzondering van geschorste leden.

Alle seniorleden, ereleden en leden van verdienste hebben in de algemene ledenvergadering één stem.

Stemmen per volmacht is niet mogelijk.

Het besluit op dit voorstel wordt genomen met een meerderheid van stemmen.

De voorzitter van de algemene vergadering beslist of het besluit al dan niet is genomen. Mocht er twijfel zijn over het oordeel van de voorzitter, dan kan er opnieuw worden gestemd, door deze nieuwe stemming vervallen de gevolgen van de eerste stemming.

Eventueel kan schriftelijk worden gestemd indien dit gewenst is door de voorzitter van de ALV of tenminste drie leden.

Het bestuur van KLTV benadrukt dat het gaat om belangrijke beslissingen over de toekomst van KLTV en vindt het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk leden hun stem op 2 september a.s. laten horen. We hopen daarom op een hoge opkomst!

Hartelijke groet,

bestuur KLTV

Over de club Overzicht