Algemene Ledenvergadering 27-05-2021 19:30 uur

Beste leden,

Hierbij worden alle leden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale Algemene Ledenvergadering van KLTV en aansluitend de openbare bijeenkomst van Stichting tot Exploitatie van tennispark “De Krom”. 

Deze Algemene ledenvergadering wordt gehouden op:

donderdag 27 mei 2021, aanvang 19:30 uur.

Om deel te nemen aan deze digitale vergadering dien je je vooraf te registreren. Voor deze registratie ontvang je een apart mailbericht, met daarbij de instructie hoe je je kunt registreren. Zonder deze registratie is het niet mogelijk om deel te nemen.

 

Voor de deze digitale vergadering gelden een aantal extra regels:

  • De ALV is digitaal voor leden volledig te volgen;
  • Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV. Dat kan via email. Deze vragen dienen uiterlijk tijdens de geplande ALV te worden beantwoord.
  • De antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd of via een ander digitaal communicatiemiddel voor alle leden toegankelijk zijn.
  • Het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde ALV, inspannen om het stellen van nadere vragen ook tijdens de ALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevraagd.

De stukken van de ALV kun je hier na registratie inzien, ook zijn ze terug te vinden op de website van KLTV (je moet hiervoor wel zijn ingelogd).

Belangrijk: mocht je naar aanleiding van de stukken al vragen hebben, stel deze dan binnen de termijn van 72 uur zoals hiervoor gemeld. Tijdens de vergadering is de interactie tussen leden en het bestuur beperkt. Vragen kunnen alleen worden gesteld via de chatfunctie. We zullen uiteraard ons uiterste best doen om alle vragen die via de chat tijdens de vergadering binnenkomen ook tijdens de vergadering te beantwoorden, maar als dit er veel zijn dan lukt dit waarschijnlijk niet. Maak daarom vooral gebruik van de mogelijkheid om vooraf vragen te stellen via de mail.

Voor de vragen die na de termijn van 72 uur zijn gesteld kan het bestuur niet garanderen dat deze tijdens de ALV worden beantwoord.

Vragen kunnen vooraf worden gesteld via: secretaris@kltv.nl

De agenda van de vergadering vind je terug in de stukken en op de website.

We hopen op veel inschrijvingen!

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur KLTV

Nieuws Overzicht