Gespreid betalen van de contributie(s) doorgeven voor 10 februari

Vanaf januari 2016 biedt KLTV u de mogelijkheid om de zomer- en/of wintercontributie en indien van toepassing het lesgeld voor jeugdleden in termijnen te betalen.

U kunt betalen in 1, 2 of 3 termijnen. Als u in 1 termijn wilt betalen, hoeft u niets te doen. Wilt u in 2 of 3 termijnen betalen, dan kunt u dit per email doorgeven aan de ledenadministratie.

Voorwaarde voor het betalen in termijnen is dat er een machtiging voor automatische incasso is afgegeven. Het machtigingsformulier is te downloaden van de website of aan te vragen bij de ledenadministratie.

Wilt u met ingang van het zomerseizoen van deze mogelijkheid gebruik maken, geef dit dan uiterlijk 10 februari door aan de ledenadministratie (ledenadmin@kltv.nl).

Gezinskorting bij KLTV

KLTV is een vereniging voor de hele familie. Dit wil het bestuur positief benadrukken door een voordeel te koppelen aan een gezinsabonnement.

Dit houdt het volgende in:

Het tweede gezinslid krijgt een korting van 5% op zijn/haar zomer- en of wintercontributie. Het derde en volgende gezinslid krijgt een korting van 15%.

Kortingen gelden alleen indien het hele gezin op hetzelfde adres woont en via (dezelfde) automatische incasso betaald.

Heeft u nog geen machtiging voor automatische incasso afgegeven, en wilt u wel voor deze gezinskorting in aanmerking komen, neem dan voor 10 februari contact op met de ledenadministratie: ledenadmin@kltv.nl.

Zomerseizoen aan/afmelden

Aanmelden
Op 1 april start weer het nieuwe zomerseizoen. Bent u winterlid en wilt u nu ook zomerlid worden, dan is een mail naar de ledenadministratie voldoende om u aan te melden. Kent u iemand die ook graag lid wil worden, dan kan deze persoon zich aanmelden via de website www.kltv.nl.
Om de drempel voor nieuwe leden wat lager te maken, zijn de inschrijfkosten verlaagd naar 10 euro. Bent u al winterlid en wilt u zomerlid worden, dan worden er niet opnieuw inschrijfkosten in rekening gebracht.
 
Afmelden
U kunt zich tot en met 31 december schriftelijk of per email afmelden bij de ledenadministratie. Meldt u zich af na deze datum dan worden er kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie verwijs ik naar de website (Veelgestelde Vragen onder 2).
 
Nieuwe foto
Wilt u een nieuwe (pas) foto op uw KNLTB tennispas, dan vòòr 31 december een (pas)foto sturen naar de ledenadministratie. Dit kan ook digitaal. De foto dan wel graag als JPG bestand.

Ledenadministratie nieuws maart/april

 

Nog één week en het zomerseizoen gaat van start!

 

Alle facturen voor de zomercontributie zijn verstuurd. De meeste digitaal. Een aantal via de post. Dit omdat er geen emailadres is, of geen emailadres bekend is bij de ledenadministratie.

 

Veel leden betalen nu via automatische incasso. De pasjes worden vòòr eind maart verstuurd.

 

Toch zijn er nog veel leden die de contributie nog niet voldaan hebben.

 

Voor diegene die zelf de contributie per bank overmaken en dit nog niet hebben gedaan, vraag ik dit alsnog te doen. De passen worden verstuurd wanneer de betaling ontvangen is. Zijn er vragen dan graag contact opnemen met de ledenadministratie, emailadres: ledenadmin@kltv.nl.

 

Ik wens verder allen veel tennisplezier deze zomer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nelleke Guijt

Ledenadministratie KLTV

2017 -2018 Ledenadministratienieuws

 

Nieuws van de ledenadministratie!

 

 

Weten jullie dat de KNLTB in de maand januari al weer start met het drukken van nieuwe pasjes. Dat betekent ook dat opzeggen voor het zomerlidmaatschap vòòr 1 januari moet gebeuren. Bij opzeggingen na deze datum moeten wij helaas een vergoeding in rekening brengen. Voor seniorleden is dit bedrag 25 euro. Voor juniorleden is dit 10 euro.

 

Bent u verhuisd, heeft u een ander emailadres, of zijn er andere wijzigingen die u nog niet heeft doorgegeven aan de ledenadministratie, vraag ik u dit alsnog te doen. Het emailadres van de ledenadministratie is ledenadmin@kltv.nl.