Veel gestelde vragen

1)      Hoe moet ik mij aanmelden voor het zomerlidmaatschap en/of winterlidmaatschap?

 Het zomerlidmaatschap loopt van 1 april tot en met 30 september. Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.

Aanmelden voor het zomerlidmaatschap  als ook voor het winterlidmaatschap kan het hele jaar door. Via de website vul je het inschrijfformulier in. Vervolgens verstuur je deze door op “versturen”te klikken. Voorwaarde voor nieuwe leden is wel dat je een machtingsformulier download en deze ingevuld en ondertekend, tesamen met een pasfoto, opstuurt naar de ledenadministratie.

Het machtigingsformulier en de foto kunnen ook digitaal verstuurd worden. Foto dan wel graag als JPG bestand.

 2)      Hoe moet ik mij afmelden voor het zomerlidmaatschap/winterlidmaatschap?

Het zomerlidmaatschap dient schriftelijk of per email ([email protected]) vóór 31 december te worden opgezegd. Voor het winterlidmaatschap is dit vóór 1 september. Bij afzeggingen NA deze data wordt er een vergoeding van €25 (senior leden) of €10 (junior/mini junior leden)  in rekening gebracht. Wordt er opgezegd als het zomer- of winterseizoen al begonnen is (dit is ook van toepassing in geval van blessures, operaties e.d), dus na 1 april (zomerlidmaatschap) of na 1 oktober (winterlidmaatschap), dan dient men aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Uw afmelding kunnen wij pas voor het daarop volgend seizoen accepteren.

In uw opzegging dient u duidelijk de naam, adres en geboortedatum van diegene van wie het lidmaatschap beëindigd moet worden, te vermelden en indien u dit bij de hand hebt, het bondsnummer. U krijgt binnen 14 dagen een reactie op uw opzegging. Heeft u deze dan nog niet ontvangen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie. 

3)      Als ik een nieuwe foto wil op mijn ledenpas voor volgend jaar, wat moet ik dan doen?

U kunt de foto per post of digitaal (dan wel als JPG bestand) opsturen naar de ledenadministratie. Dit kan tot en met 31 december.

4)      Hoe kan ik de ledenadministratie bereiken?

Het postadres is:
Ledenadministratie KLTV
Postbus 337
2220 AH  Katwijk aan zee
Email: [email protected]
Mobiel: 0643506351
Telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur.

5)      Hoe krijg ik mijn persoonlijke gegevens afgeschermd op de website?

Als het goed is, kunt u na het inloggen uw persoonlijke gegevens afschermen, indien u dit wenst. Mocht dit niet lukken, dan graag contact opnemen met de [email protected].

6)      Ik wil mij graag opgeven voor (jeugd) training. Hoe moet ik dit regelen?

Voor training graag contact opnemen met de hoofdtrainer Tjeerd Star, [email protected]

7) Ik heb vragen over het draaien van bardiensten.

Actieve senior zomerleden (dus geen sponsorleden/niet spelende leden G-, of jeugdleden) moeten twee verplichte bardiensten draaien. Er wordt aan het einde van de winter een mail rondgestuurd met daarin de gegevens hoe een lid zelf zijn of haar bardiensten kan inplannen. KLTV heeft in de winter geen verplichte bardiensten.

Voor vragen over bardiensten mail je naar [email protected]

8) Wat houdt de gezinskorting in?

Het tweede gezinslid krijgt een korting van 5% op zijn/haar zomer- en of wintercontributie. Het derde en volgende gezinslid krijgt een korting van 15%. Voorwaarden zijn: Kortingen gelden alleen indien het hele gezin op hetzelfde adres woont en via (dezelfde) automatische incasso betaald.

9) Voor welke jeugdleden is het starterspakket bedoeld?

Het starterspakket is voor nieuwe zomerleden tot en met 10 jaar. Let op: als uw kind in het jaar van aanmelden 11 jaar wordt, dan wordt het reguliere jeugdtarief in rekening gebracht. De contributie voor dit pakket bedraagt 110 euro. Dit is voor contributie, inschrijfgeld en wekelijks 1 training. Na het eerste zomerseizoen wordt dit zomerlidmaatschap automatisch omgezet naar een gewoon jeugdlidmaatschap. Meer informatie over de reguliere jeugdtarieven kunt u vinden op deze website onder ledenadministratie, contributie & tarieven.

10) Kan ik gespreid betalen?

Vanaf januari 2016 biedt KLTV u de mogelijkheid om de zomer- en/of wintercontributie en, indien van toepassing, het lesgeld voor de jeugdleden in termijnen te betalen. U kunt betalen in 1, 2 of 3 termijnen. Als u in 1 termijn wilt betalen hoeft u niets te doen. Wilt u in 2 of 3 termijnen betalen dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie. Voorwaarde voor het betalen in termijnen is der een machtiging voor de automatische incasso is afgegeven. Het machtigingsformulier is te downloaden via deze website of aan te vragen bij de ledenadministratie.               

11) Junior of senior?

Junior: ben je tot het jaar waarin je 18 wordt. 

Senior: ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 408 2285

KLTV

Tennisparkweg 1, 12221 KT KATWIJK
KVK : 40445494